خوشنویسی

خوشنویسی، زیبانگاری حروف و کلمات براساس اصول و قواعدی مشخص و معین است.

هنر خوشنویسی، هم در ثبت و نشر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی و هم در حوزه هنرهای کابردی به صورت گسترده‌ای مورد بهره‌برداری هنرمندانه قرار گرفته است. در عصر حاضر نیز علی‌رغم پیشرفت‌های روزافزونی که در صنعت چاپ پدید آمده و هرازچندگاهی فناوری جدیدی در این زمینه ارائه می‌گردد، خط همچنان جایگاه شایسته خود را حفظ کرده است.

در این درس به موازات ارائه اطلاعاتی پیرامون دانش خوشنویسی، فراگیران در جهت کسب مهارت عملی در نگارش نستعلیق و شناخت ویژگی‌های رایج آن، یاری خواهند شد.

این واحد درسی در پایه دهم ارائه می‌گردد.


ابزار های مورد نیاز در درس خوشنویسی در هنرستان :