نمایش عروسکی

وظیفه نمایش را انتقال مفاهیم انسانی در تمام سطوح دانسته‌اند. در کشور ما بسیاری از بزرگان نمایش، سالیان درازی است که به این رشته غنا بخشیده‌اند و همیشه در خاطرات خود به منشأ اصلی موفقیتشان ـ که تئاتر باشد ـ اعتراف دارند. رشته نمایش، دارای گرایش‌های ادبیات نمایشی، بازیگری، کارگردانی، نمایش عروسکی و صحنه‌گردانی است و دانشجویی می‌تواند در این رشته موفق شود که در انجام کار گروهی توانا و به ادبیات فارسی مسلط باشد؛ همچنین حافظه‌ای قوی و ذهنی خلاق و مبتکر داشته باشد.   

معرفی رشته نمایش عروسکی
نمایش عروسکی از قدیمی‌ترین هنرهای نمایشی در جهان است. هنرمند این رشته با نوعی از بیان هنری از طریق عروسک‌های مختلف، ارتباط بسیار نزدیکی با مخاطب برقرار می‌کند و پیام خود را به او انتقال می‌دهد. فنون نمایش عروسکی طوری پیشرفت کرده که به صورت یک رشته دانشگاهی در آمده است. دانشجویان این رشته با انواع تکنیک‌های نمایش عروسکی در زمینه‌های عروسک‌گردانی، کارگردانی، طراحی صحنه و نمایشنامه‌نویسی آشنا می‌شوند. لازم به ذکر است که دانشگاه‌ها در رشته نمایش عروسکی به صورت نیمه‌متمرکز ـ یعنی به همراه مصاحبه و آزمون عملی ـ دانشجو می‌پذیرند.