انواع چاپ

چاپِ دستی یکی از رشته‌های هنرهای تجسمی است که هنرمندان با استفاده از امکانات و ویژگی‌های خاص آن به آفرینش آثار هنری می‌پردازند. چاپ دستی از لحاظ نزدیکی به سایر رشته‌های هنرهای تجسمی، بیشترین شباهت را با رشته نقاشی دارد و اکثر هنرمندانی که در این رشته فعالیت می‌کنند نقاش هستند. چاپ دستی به‌وسیله هنرمندان رشته گرافیک نیز در خلق آثاری در گرایش‌های تصویرسازی، پوستر، طراحی جلد، طراحی حروف و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف کلی این درس، کسب توانایی در انجام برخی از روش‌های چاپ دستی است.

این واحد درسی در پایه یازدهم ارائه می‌گردد.


ابزار های مورد نیاز در درس چاپ در هنرستان :