• برگزاری آزمون های داخلی در تمامی مقاطع
  • برگزاری آزمون میدیا
  • 98 شروع ژوژمان های نیمسال اول
  • عصرمانی (یک روز به یاد ماندنی در هنرستان)

تازه ترین رویدادها

رویداد های اخیر هنرستان را مشاهده نمایید

تازه های گالری

جدیدترین تصاویر هنری هنرستان را مشاهده نمایید

دانش آموزان برتر