پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۳۹۸

 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸  |   441 بازدید

دانشگاه تهران
هلیا رضایی، رشته عکاسی
زهرا زحمتکش، رشته طراحی صنعتی
متینه وهابیان، رشته گرافیک

دانشگاه هنر
شیرین ظفرمند، رشته طراحی صنعتی
زینب شکوری راد، رشته صنایع دستی
سارا باروتیان، رشته صنایع دستی
فاطمه هاشمی، رشته گرافیک

دانشگاه الزهرا
غزل بحرینیان، رشته گرافیک
زینب یوسفی، رشته نقاشی
سارا کوهپایی، رشته صنایع دستی
ریحانه عبدالمحمدی، رشته طراحی لباس

دانشگاه شریعتی
مهتا اخوان اکبری، رشته طراحی لباس

دانشگاه علم و فرهنگ
کیمیا جمشیدی، رشته گرافیک
زهرا خرسند، رشته گرافیک
متینه ملک‌آرا، رشته گرافیک
صهبا خندان‌پور، رشته گرافیک
سحر‌ جعفری، رشته گرافیک
الهه حریرفروش، رشته گرافیک
زهرا لاجوردی، رشته طراحی لباس
مهدیه میرخان، رشته نقاشی
آیدا حاجی‌قاسم، رشته نقاشی
هستی کیانی‌نیا، رشته نقاشی
سبا رقت، رشته نقاشی