پذیرفته شدگان کنکور 1400

 ۱۷ مهر ۱۴۰۰  |   141 بازدید

پذیرفته شدگان کنکور 1400 در دانشگاه های دولتی


            

 • نگین بشارتی ، گرافیک الزهرا
 • حسنا خراتی ، طراحی پارچه الزهرا
 • نوریه ملک زاده ، طراحی صنعتی الزهرا

 • لعیا امیرپناهی ، گرافیک شاهد

 • محیا سیدافقهی ، گرافیک شاهد

 • مریم یزدی نیا ، گرافیک شاهد


 • مریم ابوالقاسمی ، گرافیک شریعتی

 • سحر راد ، طراحی پارچه شریعتی

 • حانیه سالاری ، گرافیک شریعتی

 • حسنا مهدوی ، طراحی و چاپ پارچه شریعتی


 • ریحانه صمدی ، طراحی لباس علم و فرهنگ

 • صبا عبطان ، نقاشی ایرانی علم و فرهنگ

 • ریحانه کفاش طهرانی ، نقاشی علم و فرهنگ

 • نرگس میریوسفی ، نقاشی علم و فرهنگ

 • زهرا آقاطاهر ، نقاشی ایرانی علم و فرهنگ

 • نیکی جعفری ، طراحی پارچه علم و فرهنگ

 • نرگس شکیبا ، طراحی پارچه علم و فرهنگ

 • مریم شمس الدین ، طراحی پارچه علم و فرهنگ