اردوی بازدید از مناطق محروم

 ۲۴ آبان ۱۳۹۷  |   11 بازدید

بازدید هنرجویان به همراه اولیای گرامیشان از مناطق محروم و اهداء بسته کمک‌های غیرنقدی به خانواده‌های شناسایی‌شده توسط این عزیزان...